Planets


แสดงความคิดเห็น

สำหรับท่านที่ต้องการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ กับทางวัดมะขาม และผู้จัดทำ เชิญกรอกและส่งความคิดเห็นด้านล่างนี้
ติดต่อวัดมะขาม


www.watmakham.com

เว็บไซต์วัดมะขามจัดทำขึ้นครั้งแรกด้วยการริเริ่ม และจัดทำโดยพระอาจารย์วิเชษร์ ถิรญาโน (ซึ่งปัจจุบันมรณภาพแล้ว) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บริการทางด้าน ข่าวสารของวัดมะขาม สถานที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย งานปริวาสกรรมที่พระบาทเขามะขาม และ ให้บริการลิงค์ไปยังเว็บไซต์พระพุทธศาสนาต่างๆ
     ทั้งนี้ข้าพเจ้าในนามผู้เขียนเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์วิเชษร์ จึงขอสานต่อเจตนารมณ์ของท่านให้ดำเนินต่อไปได้ ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย


ติดต่อสอบถามรายละเอียด :

วัดมะขาม   ต.มะขาม   อ.มะขาม   จ.จันทบุรี 22150
โทรศัพท์ 039-389030
อีเมล์ : info@watmakham.com

พระบาทเขามะขาม :
โทรศัพท์ : 039-389086
อีเมล์ : pariwas@watmakham.com

-------------------------------

ขอไว้อาลัยแด่...
พระอาจารย์วิเชษร์ ถิรญาโณ
ผู้ริเริ่มจัดทำเว็บไซต์วัดมะขาม
และได้สร้างคุณประโยชน์
ให้แก่ วัดมะขาม

-------------------------------

Webmaster :
Telephone :  0 988 599 633.
E-mail : mysamart@hotmail.com


วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150. โทร.039-389030.   |   เว็บมาสเตอร์