Planets


แสดงความคิดเห็น

สำหรับท่านที่ต้องการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ กับทางวัดมะขาม และผู้จัดทำ เชิญกรอกและส่งความคิดเห็นด้านล่างนี้


ติดต่อวัดมะขาม


www.watmakham.com

เว็บไซต์วัดมะขามจัดทำขึ้นครั้งแรกด้วยการริเริ่ม และจัดทำโดย พระอาจารย์วิเชษร์ ถิรญาโน (ซึ่งปัจจุบันมรณภาพแล้ว) จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางด้าน ข่าวสารของวัดมะขาม สถานที่จัดงานปริวาสกรรมทั่วประเทศไทย งานปริวาสกรรมที่ พระบาทเขามะขาม และ ให้บริการลิงค์ไปยังเว็บไซต์พระพุทธศาสนาต่างๆ ทั้งนี้ข้าพเจ้าในนามผู้เขียนเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์วิเชษร์ จึงขอสานต่อเจตนารมณ์ของท่านให้ดำเนินต่อไปได้ ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย


ติดต่อสอบถามรายละเอียด :

วัดมะขาม   ต.มะขาม   อ.มะขาม   จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐
โทรศัพท์ ๐ ๘๔๓ ๖๒๐ ๖๗๙
อีเมล์ : admin@watmakham.com

-------------------------------

ขอไว้อาลัยแด่...
พระอาจารย์วิเชษร์ ถิรญาโณ
ผู้ริเริ่มจัดทำเว็บไซต์วัดมะขาม
และได้สร้างคุณประโยชน์
ให้แก่ วัดมะขาม

-------------------------------

Webmaster :
Telephone :  0 988 599 633.
E-mail : webmaster@mysamart.com


วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐   |   เว็บมาสเตอร์