Planets

พระบาทเขามะขาม


กำหนดงานปริวาสกรรม พระบาทเขามะขามณ พระบาทเขามะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
รุ่นที่ ๑


ในวันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือหลังออกพรรษา ๓ วัน ของทุกปีรุ่นที่ ๒


และในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันขออาราธนานิมนต์ พระภิกษุ เพื่อนสหธัมมิก ผู้ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมทุกรูปร่วมประพฤติวุฏฐานวิธีเข้าอยู่ปริวาสกรรม และปฏิบัติธรรมร่วมกันตามวัน ที่กำหนดและโปรดนำ อัฐบริขารและของใช้ที่จำเป็น เช่น บาตร มุ้ง กรด ฯลฯ มาด้วย(ทางวัดมี เตียง, ผ้ายางปูนอน, ผ้ายางปูนั่ง, ผ้ายางคลุมกรด ให้บริการ)
พระครูสุนทรธรรมุเทศ (พีระ มุนิจโร)


พร้อมด้วยคณะสงฆ์พระบาทเขามะขามร่วมดำเนินงาน


การเดินทาง


สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง เมื่อถึง บ.ข.ส. จันทบุรี๑. นั่งรถเมล์สาย จันทบุรี-สระแก้ว จันทบุรี-บุรีรัมย์มาลงที่สามแยกทางเข้า อำเภอมะขามเดินเข้าวัดมะขาม ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตรทางวัดมะขามจะมีรถรับ-ส่ง ไปที่ พระบาทเขามะขาม๒. ถ้าต้องการความสะดวกสามารถที่จะเหมารถจาก บ.ข.ส.มาที่ พระบาทเขามะขาม

วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐   |   เว็บมาสเตอร์