Planets

 
รอยพระพุทธบาทเขามะขาม


ประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทจำลอง (เขามะขาม) โดยย่อ

     ท่านพ่อมิตร ธมฺมโชติ ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดมะขามใน ปี พ.ศ. 2401 เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้จ้างช่างชื่อ (ก๋งซิ่ม แซ่หลิม) อาชีพรับจ้าง แกะสลักหินเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองเสร็จเรียบร้อย ชาวบ้านได้รวมตัวกันแห่รอยพระพุทธบาทจำลองขึ้นสู่ยอดเขามะขามประมาณปี พ.ศ.2418 พร้อมด้วยหลังคาคลุมพระพุทธบาทจำลอง 1 หลัง
     ต่อมาชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษารอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นที่สักการะ บูชา เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีก็มีชาวบ้านมาสักการะทุกปีตลอดมา ต่อมาได้มีไฟป่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจึงไม่สามารถรักษาหลังคาคลุมพระพุทธบาทจำลองไว้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้ บริเวณรอบเขาที่ไฟป่าติดมาตลอด ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันออกความคิดเห็นปลูกยางพาราโบราณ โดยใช้เมล็ดยางพาราโบราณ โดยใช้ไม้ตำเป็นหลุมแล้วนำเมล็ดยางพาราใส่ลงไปรอบๆเขาให้เป็นป่าไม้สมบูรณ์ ต่อมาท่านพ่อมิตร ธมฺมโชติ ได้ให้ชาวบ้านดูแลป่าและต้นไม้ลำธารสืบต่อมา
     เมื่อประมาณปี พ.ศ.2518 ท่านพ่อใยวัดมะขามได้ปรารถว่าจะมีคอมมิวนิสส์มาทำลายศาสนาพุทธ ก็ได้ดำริให้สร้างศาลาขึ้น 1 หลังเอาพระมาอยู่เพื่อดูแลรักษารอยพระพุทธบาทจำลอง และเขามะขามอย่างต่อเนื่อง และมีพระเฝ้าอยู่ตลอดเวลา
     ต่อมาได้มีพระพีระ มุนิจโร ปัจจุบันนี้เป็น (พระครูสุนทรธรรมนิเทศ) มาอยู่ประมาณปี พ.ศ.2530 โดยท่านพ่อใยวัดมะขามให้อยู่ดูแลรักษาเขามะขาม และพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมโดยเปิดเผย โดยพระมาอยู่ปริวาสกรรมทุกปี เป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 200-500 รูปทุกปี


วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐   |   เว็บมาสเตอร์