ปริวาสกรรมทั่วประเทศ

ที่ วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด วันเดือนปี
1 ม้วงเจริญผล ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี หลังสอบธรรม 2 วัน
2 ปลักไม้ลาย ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม หลังสอบธรรม 2 วัน
3 ตะคล้อวนาราม บุฝ้าย ประจันตะคาม ปราจีนบุรี หลังสอบธรรม 2 วัน
4 โคกกระต่ายทอง จำปา ท่าเรือ อยุธยา หลังสอบธรรม 2 วัน
5 คลองลาน คลองลาน คลองลาน กำแพงเพชร หลังสอบธรรม 3 วัน
6 เบญจพาส เบญจพาส พนมทวน กาญจนบุรี หลังสอบธรรม 3วัน
7 บรรหาญแจ่มใส ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี หลังสอบธรรม 3วัน
8 โพธิทองเจริญ พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี หลังสอบธรรม 3วัน
9 โบสถ์ บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม หลังสอบธรรม 3วัน
10 น้ำบ่อหลวง สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ หลังสอบธรรม 3วัน
11 หนองระเวียง หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา หลังสอบธรรม 3วัน
12 ท่าคอย ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี หลังสอบธรรม 3วัน
13 คลองตากวาเทพนิมิตร ท่ากระโดน แกลง ระยอง หลังสอบธรรม 4 วัน
14 หนองพันท้าว หนองพันท้าว ท่ามะกา กาญจนบุรี ออกพรรษาแล้ว 2 วัน
15 ดอกจันทร์ ศรีสำโรง ศรีสำโรง สุโขทัย ออกพรรษาแล้ว 3 วัน
16 ราหุล พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี ออกพรรษาแล้ว 3 วัน
17 วังเย็น วังเย็น เมือง กาญจนบุรี ออกพรรษาแล้ว 7 วัน
18 สระมรกต โคกไทย โคกปีป ปราจีนบุรี ออกพรรษาแล้ว 3 วัน
19 บุษยบรรพต หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ออกพรรษาแล้ว 3 วัน
20 ตะโม่ ปลัดแรด บางระกำ พิษณุโลก ออกพรรษาแล้ว 3 วัน
21 บ่อพลับ เนินกว้าง โกรกพระ นครสวรรค์ ออกพรรษาแล้ว 3 วัน
22 พระบาทเขามะขาม มะขาม มะขาม จันทบุรี ออกพรรษาแล้ว 3 วัน
23 มาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี ออกพรรษาแล้ว 4 วัน
24 เกตุบัวลอย ก.ม. 7 ครึ่ง ถ.บางนา-ตราด กรุงเทพฯ แรม 6 ค่ำ เดือน 11
25 ไพรวัลย์ตลุง ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ แรม 3 ค่ำ เดือน 11
26 ป่าหลักร้อย โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา แรม 4 ค่ำ เดือน 11
27 ธรรมรังสี นาวัลย์เปรียง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12
28 ศรีสำราญ บ้านนา ศรีสำโรง สุโขทัย แรม 5 ค่ำ เดือน 12
29 หน้าต่างนอก เสนา เสนา อยุธยา แรม 7 ค่ำ เดือน 12
30 หนองเค็ด ท่าด่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา แรม 7 ค่ำ เดือน 12
31 ทุ่งนางงาม ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี แรม 8 ค่ำ เดือน 12
32 ชุมแสงวราราม หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี แรม 8 ค่ำ เดือน 12
33 ป่าศุภมิตร ในเมือง เมือง มหาสารคาม  แรม 10 ค่ำ เดือน 12
34 สกุลปักษี (รุ่นแรก) สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
35 ดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12
36 ประโดก หมื่นไวย เมือง นครราชสีมา แรม 3 ค่ำ เดือน 12
37 หนอนไม้ ป่าช้า เมือง อุตรดิตถ์ แรม 4 ค่ำ เดือน 12
38 ป่าหนองบัว หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ แรม 7 ค่ำ เดือน 12
39 พระปรางค์เหลือง ท่าน้ำอ้อย พยุหคีรี นครสวรรค์ แรม 7 ค่ำ เดือน 12
40 ดงไม้งาม ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ แรม 9 ค่ำ เดือน 12
41 ต้นสน ตลาดหลวง เมือง อ่างทอง ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 1
42 ดอนชะเอม ดอนชะเอม ท่าเรือ กาญจนบุรี ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1
43 สุทธิวารี (คลองน้ำใส) ท่าช้าง เมือง จันทบุรี ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1
44 ท่าหลวงบน ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1
45 แสมสาร พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1
46 สาวชะโงก สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1
47 ศรีเมืองธรรมคุณ โนนสมบรูณ์ บึงกาฬ หนองคาย ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1
48 เขาพระ แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี แรม 1 ค่ำ เดือน 1
49 รางวาลย์ใหม่ ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี แรม 1 ค่ำ เดือน 1
50 ทองพุ่มพวง ปากเพรียว เมือง สระบุรี แรม 1 ค่ำ เดือน 1
51 ถ้ำโบสถโพธิสัตย์ธรรม หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี แรม 1 ค่ำ เดือน 1
52 เขากลิ้ง แก่งกระจาน ท่ายาง เพชรบุรี แรม 1 ค่ำ เดือน 1
53 อ้อย วิเศษไชยชาญ วิเศษไชยชาญ อ่างทอง แรม 1 ค่ำ เดือน 3
54 ผานกเค้า ผานกเค้า ภูกระดึง เลย แรม 1 ค่ำ เดือน 3
55 เกาะสมอ หัวหวา ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี แรม 3 ค่ำ เดือน 3
56 วังแดง สามง่าม สามง่าม พิจิตร แรม 3 ค่ำ เดือน 3
57 สำนักสงฆ์ทุ่งริ้น สาคร ท่าแพ สตูล แรม 5 ค่ำ เดือน 3
58 ถ้ำประเวส นาแก นาแก นครพนม แรม 8 ค่ำ เดือน 3
59 เกตุมวดีศรีวราราม บางโทรัด มหาชัย สมุทรสาคร ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3
60 บัณฑูรสิงห์ บางโทรัด มหาชัย สมุทรสาคร ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3
61 บังปิน นางตะเคียน เมือง สมุทรสงคราม ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
62 สันธาตุ เชียงแสน เชียงแสน เชียงราย ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3
63 หนองอุโบสถ ไผ่ล้อม สันทราย เชียงใหม่ แรม 1 ค่ำ เดือน 3
64 วังปลา ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี แรม 2 ค่ำ เดือน 3
65 แก่นพรหมประชานิมิตร ซึมซาม หนองสองห้อง ขอนแก่น แรม 2 ค่ำ เดือน 3
66 รางวัลย์เก่า ลาดบัวขาว บ้านโปร่ง ราชบุรี แรม 2 ค่ำ เดือน 3
67 ปอแดง สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา แรม 3 ค่ำ เดือน 3
68 วังพระธาตุ (ท้าวแสนปม)  ไตรตรึง เมือง กำแพงเพชร แรม 4 ค่ำ เดือน 3
69 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร แรม 5 ค่ำ เดือน 3
70 ดงประดาพระ เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี แรม 5 ค่ำ เดือน 3
71 ทรัพย์เกษร ซับสมอทอด บึงสามพันธ์ เพชรบูรณ์ แรม 6 ค่ำ เดือน 3
72 สุสานปูแกง แม่เย็น พาน เชียงราย แรม 10 ค่ำ เดือน 3
73 สำนักเขาแรดน้อย โพธิ์ปราสาท ไพศาลี นครสวรรค์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
74 สิงห์ทอง ห้วยล้อ บ้านโนนสมบูรณ์ ชัยภูมิ แรม 1 ค่ำ เดือน 3 
75 สระแก้ว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ เดือน 3 ขึ้น 3ค่ำ
76 สุคนธาวาส พุรพี นาสาร สุราษฏ์ธานี ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
77 จรเข้หิน จรเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
78 เขาคันหอก หนองเป็ด ท่ามะกา กาญจนบุรี ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
79 หนองทะเล ดงขี้เหล็ก เมือง ปราจีนบุรี ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
80 แสงสุริยาราม วังชะโอน ขาณุวรลักษณ์ กำแพงเพชร ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4
81 เทพนิมิตร เขาสมิง เขาสมิง ตราด ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4
82 พระฝางสว่างขบุรี ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4
83 ตะคองหัน บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น แรม 2 ค่ำ เดือน 4
84 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ พนัสนิคม ชลบุรี แรม 1 ค่ำ เดือน 5
85 เขาหินซ้อน เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
86 ศรีสิทธิการาม มโนรมย์ มโนรมย์ ชัยนาท ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6
87 น้ำตกวังก้านเหลือง ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6
88 วิหารขาว อาษา บ้านนา นครนายก แรม 1 ค่ำ เดือน 6
89 ทองพุ่มพวง ปากเพรียว เมือง สระบุรี ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7
90 สกุลปักษี สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี แรม 1 ค่ำ เดือน 7
91 เขาลักษ์ ทุ่งลาดหญ้า เมือง  กาญจนบุรี ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 7
92 สามชุก สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี แรม 1 ค่ำ เดือน 7
93 หนองขาม เกาะตาล ขาณุวรลักษณ์บุรี กำแพงเพชร แรม 2 ค่ำ เดือน 7
94 หนองอีเหลย ในเมือง เมือง นครราชสีมา 5-พ.ย.
95 หนองกระดี่ (เก่า) หนองยายตา ทับทัน อุทัยธานี 11-พ.ย.
96 ห้วยเยาวราษฏร์บำรุง ท่าขมิ้น โพธิ์ทะเล พิจิตร 21-พ.ย.
97 โคนอน บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 1-ธ.ค.
98 บูรพาภิราม ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 1-ธ.ค.
99 ซับบอน ทันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 4-ธ.ค.
100 โตธาราสถิตย์ (คอกช้าง) ธารโต ธารโต ยะลา 5-ธ.ค.
101 ถ้ำยอดทอง ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 5-ธ.ค.
102 เจ้าปลุก เจ้าปลุก มหาราช อยุธยา 11-ธ.ค.
103 หนองมะค่า ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 10-ธ.ค.
104 ปากแพรก ละหาน ปลวกแดง ระยอง 10-ธ.ค.
105 บางกระดาน บางปิด แหลมงอบ ตราด 10-ธ.ค.
106 สระกลอย รางสาลี ท่าม่วง กาญจนบุรี 13-ธ.ค.
107 ม่อนฤาษี ดอยหล่อ จอมทอง เชียงใหม่ 12-ธ.ค.
108 กลางราชครุธาราม หัวตะพาน ป่าโมก อ่างทอง 14-ธ.ค.
109 ศรีสุทธาทิพย์ หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 16-ธ.ค.
110 หงษ์ทองพัฒนาราม วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 16-ธ.ค.
111 พุแค สามแยกพุแค เมือง สระบุรี 19-ธ.ค.
112 สำนักสงฆ์เขานกยูง ดอนหัวฬ่อ เมือง ชลบุรี 20-ธ.ค.
113 ป่าสันติธรรมนาเวง บ้านนาเวง เมือง สกลนคร 20-ธ.ค.
114 ปราสาททองทรงธรรม ธารเกษม พุทธบาท สระบุรี 20-ธ.ค.
115 ตาลบำรุงกิจ สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี 21-ธ.ค.
116 ควนจำปา หมู่ 3 ถ้ำสิงห์ เมือง ชุมพร 25-ธ.ค.
117 ท่ามะเดื่อ สวนกล้วย บ้านโปร่ง ราชบุรี 25-ธ.ค.
118 สฎางค์ ท่าสนุก เมือง อยุธยา 27-ธ.ค.
119 สันติธรรมบ้านนาเวง ธาตุนาเวง เมือง นครราชสีมา 27-ธ.ค.
120 นันทิการาม ในเมือง เมือง ขอนแก่น 1-ม.ค.
121 วิสุทธิมรรคาราม บ้านผือ บ้านผือ อุดรราชธานี 5-ม.ค.
122 สำนักสวนพุทธภูมิ หมู่ 5 รัชฎา เมือง ภูเก็ต 5-ม.ค.
123 โบสถ์ บางกุ้ง บางคณฑี สมุทรสงคราม 5-ม.ค.
124 บางแก้ว บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 5-ม.ค.
125 ชลประทานศรัทธา น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 5-ม.ค.
126 ป่าน้ำใส บ้านน้ำใส จตุรพัตรพิมาน ร้อยเอ็ด 5-ม.ค.
127 สำนักสงฆ์พุทธโมกข์ นาแก้ว กิ่งอ.โพนนาแก้ว สกลนคร 8-ม.ค.
128 ศรีกุเรชวณาราม โยทะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 8-ม.ค.
129 สุขใจดี(ชาติเสมอ) ชาติเสมอ เมือง ชลบุรี 9-ม.ค.
130 ถ้ำพระธรรมมาส เนินชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 30-ม.ค.
131 อินทรารามนอก เมืองใหม่ อำพวา สมุทรสงคราม 30-ม.ค.
132 ป่าช้าดอนคณฑา ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา 9-ม.ค.
133 อุดมไพรสณฑ์ รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 9-ม.ค.
134 บางกระจับ บางกระจับ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 9-ม.ค.
135 มณีไพรสณฑ์ แม่สอด แม่สอด ตาก 9-ม.ค.
136 พิกุลทอง บ้านนาสนุน ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 10-ม.ค.
137 สำนักปฏิบัติธรรมบ่อสอาด เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 10-ม.ค.
138 ป่าเรไร บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 10-ม.ค.
139 กลางแดด กลางแดด เมือง นครสวรรค์ 10-ม.ค.
140 พลสงคราม พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 11-ม.ค.
141 เทพสถิตย์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 14-ม.ค.
142 แดนสงบแสงธรรมราม บ้านไทย เมือง นครราชสีมา 14-ม.ค.
143 โนนบุญชัย วังหมี่ ปักธงชัย นครราชสีมา 16-ม.ค.
144 เลี้ยมบูรพาราม เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 16-ม.ค.
145 เขาคอก บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก 17-ม.ค.
146 ด่านเกวียน โตนด โนนสูง นครราชสีมา 19-ม.ค.
147 แสงสว่างบุ้งคล้า ลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม 19-ม.ค.
148 ท่ากระบือ บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 19-ม.ค.
149 ป่าเจริญธรรมกาย บัวแดง ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด 20-ม.ค.
150 ป่าพุทธนิมิตร ผือ จอมพระ สุรินทร์ 20-ม.ค.
151 เขาเจริญสุข เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 20-ม.ค.
152 ป่าช้าบ้านผักแว่น ผักแว่น กิ่งจังหาร ร้อยเอ็ด 20-ม.ค.
153 ปรางสีดา สีดา บัวใหญ่ นครราชสีมา 20-ม.ค.
154 ป่ามันพ่น หมากผ้า เมือง อุดรธานี 20-ม.ค.
155 บุญศรีมุณีกรณ์ คลองกุ่ม บางกระปิ กรุงเทพมหานคร 20-ม.ค.
156 สำนักสงฆ์สวนวิเวกสถาน ไร่เก่า ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 20-ม.ค.
157 ประสิทธชัย(บ้านหนองสอ) ลำปาว เมือง กาฬสินธิ์ 23-ม.ค.
158 ดอมชะเอม ดอนชะเอม ท่าเรือ กาญจนบุรี 23-ม.ค.
159 กือลอง นิคมกือลอง ปันนังสะตา ยะลา 24-ม.ค.
160 หนองบอน ตาสิทธิ ปลวกแดง ระยอง 25-ม.ค.
161 ยางใหญ่ บ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา 25-ม.ค.
162 ป่าแดดนาบุญ(วัดปากพาน) วังพาน เมือง กาฬสินธิ์ 25-ม.ค.
163 ใหม่ศรีสุขราษฎ์บำรุง หนองตะไคร้ หนองบุญนาค นครราชสีมา 28-ม.ค.
164 สำนักสงฆ์ถ้ำขุนตะค้าน ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 30-ม.ค.
165 นาสาร นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎ์ธานี 1-ก.พ.
166 เวฬุวัน(ป่าไผ่) จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 1-ก.พ.
167 อุปการะสามัคคีธรรม ป่าอัน ลานสัก อุทัยธานี 1-ก.พ.
168 อินทรารามใน(รุ่นแรก) เมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 1-ก.พ.
169 เขารวก(ตลอดปี) หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 1-ก.พ.
170 เขาแรด มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี 1-ก.พ.
171 สำนักสงฆ์ดอนสาวคอย นาแก นาแก นครพนม 2-ก.พ.
172 ชีแวะ งิ้วราย เมือง ลพบุรี 2-ก.พ.
173 เจดีย์หอย บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 3-ก.พ.
174 โบราณหลวง สาระจิต ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 3-ก.พ.
175 ห้วยเจริญ ทัพพัน บางระกำ สิงห์บุรี 14-ก.พ.
176 ชัลตะคร้อ ไทยเจริญ โชคชัย นครราชสีมา 15-ก.พ.
177 อัมพวัน หินโตน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 15-ก.พ.
178 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 17-ก.พ.
179 ดอนตะโหนด โพทะเล บางระจัน สิงห์บุรี 18-ก.พ.
180 สิงห์ทอง(บ้านโนนสมบูรณ์) ห้วยหล้อ เมือง ชัยภูมิ 19-ก.พ.
181 บ้านโกรกกลึก เคี้ยน ด่านขุนทด นครราชสีมา 19-ก.พ.
182 ป่าพุทธสันติธรรม หมู่ 9 ดอนโม่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 21-ก.พ.
183 สมเด็จดอยน้อย แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 1-มี.ค.
184 สำนักสงฆ์หทัยนเรศวร ศาลายา นครชัยศรี นครปฐม 1-มี.ค.
185 สำนักปฏิบัติธรรมสาลีปาจัน น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 1-มี.ค.
186 พิกุลทอง(กม.93) พิกุลทอง เมือง ราชบุรี 1-มี.ค.
187 สนามแย้ สนามแย้ ท่าระกา กาญจนบุรี 1-มี.ค.
188 บางแกละ หนองกลางนา เมือง ราชบุรี 1-มี.ค.
189 สำโรงพลัน สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 5-มี.ค.
190 ปราสาท นรสิงห์ ป่าโมกข์ อ่างทอง 7-มี.ค.
191 ใหม่ธงชัย คลองลาน คลองลาน กำแพงเพชร 11-มี.ค.
192 วังพลับใต้ มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 13-มี.ค.
193 พรหมประพาส หนองหญ้า เมือง กาญจนบุรี 14-มี.ค.
194 ท่าไทร ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎ์ธานี 1-มี.ค.
195 ป่าพฤกษ์ บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 16-มี.ค.
196 หลักแก่น ลำแกน ท้ายเหมือง พังงา 17-มี.ค.
197 สำนักทับสงฆ์ ทับช้าง กิ่งอ.สอยดาว จันทบุรี 20-มี.ค.
198 พนมพนาวาส คลองขุด บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 20-มี.ค.
199 หนองอ้อ เกาะลอย พานทอง ชลบุรี 20-มี.ค.
200 พรหมบุรี พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี 22-มี.ค.
201 ห้วยบง ห้วยบง เมือง สระบุรี 24-มี.ค.
202 หนองหม้อแกง หนองหม้อแกง พรหมพิราม พิษณุโลก 30-มี.ค.
203 เตาขนมจีน วังทอง เมือง กำแพงเพชร 10-มี.ค.
204 อินทรารามใน (รุ่นสอง) เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสาคร 30-มี.ค.
205 เขาลูง ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 1-เม.ย.
206 ทุ่งเนินพยอม ป่าแฝก กงไกรลาส สุโขทัย 7-เม.ย.
207 เขาตะเกียบ ลูกแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1-เม.ย.
208 ราษฎ์สามัคคี(กม.10) พูลตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 1-เม.ย.
209 หนองกระพี้ หนองหลวง ดอนกุ่ม นครปฐม 1-เม.ย.
210 แหลมโตนด แหลมโตนด ดวนขนุน พัทลุง 1-เม.ย.
211 สวนลำใย เหมืองง่า เมือง ลำพูน 20-เม.ย.
212 ถ้ำสุมโน เมือง เมือง พัทลุง 17-เม.ย.
213 สวนมณีทรัพย์(กม.450) สลุย ท่าแซะ ชุมพร 17-เม.ย.
214 สำนักสงฆ์ห้วยแดง ทวนหงษ์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 19-เม.ย.
215 ราษฎ์ศรัทธาธรรม อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 22-เม.ย.
216 บ่อลึกมงคลวนาราม วังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท 30-เม.ย.
217 สำนักสวนป่าสงบจิตร ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 2-พ.ค.
218 ถ้ำทะเลทรัพย์ ปะทิว ปะทิว ชุมพร 4-พ.ค.
219 เขาตะพาบ วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี 4-พ.ค.
220 ถ้ำยอดทอง(รุ่นสอง) ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 14-พ.ค.
221 สุสานสันติรมณ์ บ้านนาป้อเหนือ เมือง ลำปาง 15-พ.ค.
222 พระบาทเขามะขาม มะขาม มะขาม จันทบุรี 15-พ.ค.
223 จำตาเหิน ท่าสบเส้า แม่ทา ลำพูน 15-มี.ค.
224 สวนหงษ์ นางรอง เมือง นครนายก 24-พ.ค.
225 ถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1-มิ.ย.
226 แก้วตา บางปะหัน บางปะหัน อยุธยา 1-มิ.ย.
227 ดอนมะขามเทศ หัวโพธิ์ บางแพ ราชบุรี 3-มิ.ย.
228 เนินสะอาด เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 5-มิ.ย.
229 โพธาราม หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี 14-มิ.ย.
230 เทพกุชร ช้างกลาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 17-มิ.ย.
231 ศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 20-มิ.ย.
232 โปร่งสว่าง ขับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี 21-มิ.ย.
233 ป่าหลักร้อย โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 24-มิ.ย.
234 เขาแกลต (ถ้ำกลองทิพย์) บ้านชื่อ ท่าใหม่ จันทบุรี 24-มิ.ย.
235 เทพทองวนาราม ดอนเคย ร่อนพิบูรณ์ นครศรีธรรมราช 24-มิ.ย.
236 เพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 25-มิ.ย.
237 โพธิ์ชะราราม หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 12-ก.ค.
238 บางแก้ว บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
239 ปลายนา ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
240 คีรีคงคาราม (น้ำด้วน) หมู่ 6 บางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
241 ฉิมพิภพ โรงช้าง เมือง พิจิตร ก่อนเข้าพรรษา 19 วัน
242 กอบแกบ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฏ์ธานี ก่อนเข้าพรรษา 25 วัน