Planets


หลวงพ่อใย

พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ใย สุวฑฺฒิโก)รอยพระพุทธบาท

ประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทเจ้าอาวาสวัดมะขาม

พระปลัดเดือน คุณวโร
เจ้าอาวาสวัดมะขาม


    วัดมะขาม

ประวัติวัดมะขาม

สถานที่ตั้ง วัดมะขาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างที่ว่าการอำเภอมะขาม กับ หนองตาพอง
ความเป็นมา เนื้อที่อันเป็นที่ตั้งเดิมของวัด...

มีต่อ...ปริวาสกรรม
พระบาทเขามะขาม


กำหนดงาน รุ่นที่ ๑
ออกพรรษาแล้ว ๓ วันของทุกปี
กำหนดงาน รุ่นที่ ๒
วันที่ ๑๕ พฤษภาคมของทุกปี

จำนวนผู้เยี่ยมชม Web Counter

ข่าวสาร วัดมะขาม
กระดานสนทนา วัดมะขาม
ระบบจัดการ (Admin)

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐ โทร.๐๓๙-๓๘๙๐๓๐, ๐๓๙-๓๘๙๐๘๖.


วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150. โทร.039-389030.   |   เว็บมาสเตอร์