ภาพในอดีตท่านพ่อใย

กล่องข้อความ: ประวัติคณะกรรมการ
กล่องข้อความ: กล่องข้อความ: นายขยัน  นายหมั่น  นายเพียร
กล่องข้อความ: ประวัติท่านพ่อใย
กล่องข้อความ: ภาพในอดีต
กล่องข้อความ: เรื่องเล่าวัตถุมงคล

 

    

 

 รับพระราชทานพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก

  พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่วัดสารนารถธรรมาราม  จังหวัดระยอง

 

กล่องข้อความ:     เอื้อเฟื้อภาพโดย  ธรรมนูญ  สุริโย

บริเวณวัดสารนารถธรรมาราม

เดินออกจากอุโบสถ  วัดสารนารถธรรมาราม

นั่งรถแห่รอบตลาดมะขาม

ถ่ายรูปร่วมกับนายอำเภอถวิล  สุภาพเพ็ชร

ขบวนแห่ต้อนรับของสอ.รด.

ขบวนแห่ต้อนรับของต.ช.ด.

ผู้ร่วมเดินทางไปส่งที่วัดสารานารถธรรมาราม

เวียนรอบโบสถ์วัดมะขาม