มูลนิธิสวัสดิ์ธรรมพินิต วัดมะขาม  จังหวัดจันทบุรี

กล่องข้อความ: พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ท่านพ่อใย)
ถ่ายเมื่อ   ๒๕๒๙

มูลนิธิสวัสดิ์ธรรมพินิต วัดมะขาม ตั้งขึ้น โดย

พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ท่านพ่อใย)   เป็นองค์อุปถัมภ์ 

เมื่อวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๖

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล    ทะเบียนเลขที่ ๑๙๖๔

ปี ๒๕๓๐  เป็นสมาชิกตลอดชีพของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย   

ปี ๒๕๓๖   เป็นสมาชิกตลอดชีพของสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย

ใช้เงินทุนจัดตั้งครั้งแรก  จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท           (สามแสนบาทถ้วน)

ปัจจุบันมีเงินทุนดำเนินการ  ประมาณ ๓ ล้านบาท

                   

กล่องข้อความ: คณะกรรมการมูลนิธิ

   สิบหกปีที่ท่านพ่อมรณภาพ           ศิษย์ขอกราบบูชาน้ำตาไหล

แม้ปีวันผันผ่านนานเท่าใด                ยังซึ้งในพระคุณอบอุ่นทรวง

ความเมตตาการุณย์ตราตรึงจิต        ที่ท่านมีต่อศิษย์นั้นใหญ่หลวง

คนกังวลเรื่องอะไรไหนทั้งปวง           ก็หมดห่วงผ่อนคลายหายทันที

แต่บัดนี้ยามไม่มีท่านพ่ออยู่               ศิษย์ขอสู้ครองชีวิตไม่คิดหนี

จะบากบั่นสรรค์สร้างทางที่ดี            ตามวิถีชาวพุทธพิสุทธิ์คุณ

สรวมอำนาจองค์พระศรีตรีรัตนะ       สรวมเดชะเทพรับสนับสนุน

ดลมวลศิษย์ร่วมใจใฝ่ทำบุญ             เพื่อค้ำจุนสังคมอุดมธรรม

                                                                สมเสริฐ  รัตนานนท์

กล่องข้อความ: นายขยัน  นายหมั่น  นายเพียร
กล่องข้อความ: ยินดีรับบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
กล่องข้อความ: ประวัติท่านพ่อใย
กล่องข้อความ: ภาพในอดีต
กล่องข้อความ: เรื่องเล่าวัตถุมงคล