Planets


หลวงพ่อใย

พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ใย สุวฑฺฒิโก)รอยพระพุทธบาท

ประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทเจ้าอาวาสวัดมะขาม

พระปลัดเดือน คุณวโร
เจ้าอาวาสวัดมะขาม

    วัดมะขาม

ประวัติวัดมะขาม

สถานที่ตั้ง วัดมะขาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างที่ว่าการอำเภอมะขาม กับ หนองตาพอง
ความเป็นมา เนื้อที่อันเป็นที่ตั้งเดิมของวัด...

มีต่อ...
ปริวาสกรรม
พระบาทเขามะขาม


กำหนดงาน รุ่นที่ ๑
ออกพรรษาแล้ว ๓ วันของทุกปี
กำหนดงาน รุ่นที่ ๒
วันที่ ๑๕ พฤษภาคมของทุกปี

จำนวนผู้เยี่ยมชม Web Counter


วัดมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐   |   เว็บมาสเตอร์